Kalusho

Kalusho

29.02.09
Pastellkreide, Zeichenpapier
21 x 29,7 cm