Kalusho

Kalusho

17.01.09
Zeichenpapier, Pastellkreide
29,7 x 21 cm