Ludzie.

jest zestawieniem portretów, w którym przedstawionych jest 18 osób, w obrazie i tekście. Wspólnym dla wszystkich sportretowanych jest to, że zostali oni zgodnie z prawem skazani z powodu przestępstw przeciwko ludzkości.

Zestawienie portretów składa się z:
ilustracji, unikatów i edycji.

Materiałem wyjściowym są fotografie ściągnięte z internetu, które zostały wydrukowane farbą akrylową metodą sitodruku na sklejce topolowej w formacie 19,5 x 26 cm. Te ryciny są unikatami. W dalszej kolejności powstały powiększone, cyfrowe wydruki unikatów, które zostały zrealizowane w procesie analogowym.

… notatek biograficznych do poszczególnych osób i z załącznika, w którym zostały zestawione przestępstwa, procesy, wyroki etc. Ten tekst został pierwotnie sformułowany w języku niemieckim i przetłumaczony na wiele innych języków.

… cyfrowego zapisu notatek biograficznych, czytanych w wielu językach przez różnych spikerów.

Bernd Fischer, 18 Menschen Reihe 1


Notatki biograficzne (wyjątek)

Urodzony w 1908 roku. Miejsce narodzenia nieustalone.

W wieku 32 lat został Komisarzem Spraw Wewnętrznych w sowieckiej Łotwie. W latach 1940-1953 brał udział w licznych deportacjach jako komisarz i szef Służby Bezpieczeństwa jak też NKWD (następnie KGB).
Wyłącznie w roku 1949 zarządził osobiście deportację 41 544 osób. Za to został wyróżniony orderem militarnym: Medalem Flagi Czerwonej. W latach 50-tych przestał pracować. Jego do tej pory bezkarne życie zakończyło się aresztowaniem w Rydze w roku 1994. W roku 1993 został oskarżony i w grudniu 1995 skazany na dożywotnie więzienie z powodu ludobójstwa, przestępstwa przeciwko ludzkości, zarządzania egzekucji więźniów politycznych, osobistego udziału w torturowaniach, konfiskacjach i innych przestępstwach. Zmarł w więzieniu w trzy miesiące po ogłoszeniu wyroku. Podczas procesu przyznał się do odpowiedzialności za deportację, ale tylko jako wykonawca rozkazów.

Urodzony w 1955 roku, miejsce urodzenia nieznane

Żonaty meżczyzna i ojciec 5 dzieci zaczął swoją działalność polityczną w 1991 roku w Ruandzie. Został prezydentem sekcji lokalnej Mouvement Démocratique Républicain (MDR, Ruch Demokratyczno-Republikański) i był burmistrzem Taby, od 1993 do swojej ucieczki w 1994 roku. Po aresztowaniu 10 października 1995 roku w Lusace przekazano go do Zakładu Karnego ONZ w Arusha.
2 października 1998 roku został skazany na dożywotnie wiezienie jako bezpośredni uczestnik w ludobójstwie i odpowiedzialny przełożony Trybunału w Ruandzie (International Criminal Tribunal for Rwanda, ICTR) z powodu oficjalnego wezwania do ludobójstwa i ludobójstwa, eksterminacji, morderstwa, tortur, gwałtu i innych nieludzkich działań. 9 grudnia 2001 przekazano go na Mali i tam wtrącono do więzienia.

Urodzony w 1968 roku w Pittsburgu

Był szczególnie wierzącym i aktywnym członkiem kościoła ewangelickiego w Uniontown w Pensylwanii. Jeszcze jako cywil pracował jako strażnik więzienny. W wieku 23 lat służył również jako strażnik więzienny na wojnie w Iraku. Na wielu zdjęciach zostało udokumentowane jego uczestnictwo w maltretowaniu i torturowaniu więźniów. Został między innymi oskarżony o zmowę maltretowania więźniów, znęcanie się nad więźniami i obsceniczne tortury w więzieniu w Abu Ghraib. W 2005 roku w 9 z 10 punktów oskarżenia został uznany za winnego przez Sąd Wojskowy w Fort Hood. Trybunał skazał go na 10 lat więzienia i zarządził dyshonorowe zwolnienie ze służby wojskowej. Bezpośrednio po zakończeniu procesu próbował usprawiedliwiać swoje postępowanie. Jako chrzescijanin wie, że źle postępował, ale jako żołnierz musiał bezwarunkowo wykonywać rozkazy.
Na wydane rozkazy nie miał dowodów.


Załącznik

· Czyny karalne
· Instancje oskarżenia, rozprawy sądowe
· Wymiar kary
· Zakresy odpowiedzialności sprawców
· Wykształcenie, ideologia, religia, narodowość, płeć i wiek sprawców
· System gospodarczy i prężność gospodarki  krajów przestępców

Czyny karalne

Czyny te zostały dokonane ogólnie w świadomości różnych światopoglądów: ideologicznych, rasistowskich i religijnych. Nie zostały one popełnione (przynajmniej pierwszoplanowo) w celu indywidualnego wzbogacenia.

Lista znamion przestępstw, które stanowią podstawę oskarżeń/wyroków:
Przestępstwa przeciwko ludzkości, okrucieństwa, tortury, gwałty, gwałty jako forma ludobójstwa, działania obsceniczne, maltretowanie, przestępcze eksperymenty i zabiegi medyczne, zabójstwa, egzekucje, ludobójstwo, mordy, deportacje, wygnania ze stron rodzinnych, porwania, przymuszanie osób do zaginiecia, pseudoprzypadkowe zatrzymania i aresztowania, nieludzkie warunki życia, roboty przymusowe, członkostwo w przestępczej organizacji.

Następujące instancje wydawały rozkazy aresztowania oraz/lub ogłaszały cytowane wyroki*:

Do: urodzonego 23 listopada 1897 roku w Hadze
Aresztowanie:
Armia Brytyjska, 1945
Proces:
Norymberski Proces Lekarzy,
Amerykański Sąd Wojskowy 1947

Do: urodzonego 1908, miejsce urodzenia nieznane
Nakaz aresztowania/oskarżenie:
Instancja lub sąd niezidentyfikowane, 1993
Proces:
Sąd Okręgowy w Rydze, 1995

Do: urodzonego 11 grudnia 1911 w Engershausen
1. oddanie się w ręce prawa:
Prokuratura w Bielefeld, 1952
1. proces:
Niemcy, brak danych na temat sądu i daty
2. nakaz aresztowania/oskarżenie:
Sąd Okręgowy we Frankfurcie, 1963
2. proces:
Sąd Przysięgłych, Frankfurt nad Menem,
1. Frankfurcki Proces Oświęcimski 1963-1965
3. nakaz aresztowania/oskarżenie:
Niemcy, brak danych o sądzie, instancji oraz dacie
3. proces:
Sąd Okręgowy Bielefeld, 1989

Do: urodzonej 10 stycznie 1912 w Münzkirchen
Aresztowanie/oskarżenie:
Armia Amerykańska 1945, Prokuratura Sądu
Okręgowego w Krakowie, Instytut Pamięci
Narodowej (IPN) w Katowicach
Proces:
Sąd Najwyższy w Polsce, Krakowski Proces
Oświęcimski 1947

Do: urodzonego 25. października 1913. w Bad Godesberg
1., 2. i 3. nakaz aresztowania i oskarżenie:
Francja, brak danych na temat sądu, instancji i daty
1.,2. i 3. proces/wyrok:
Sąd Wojskowy w Lyon 1947, 1952, 1954
2. nakaz aresztowania/oskarżenie:
Francja, brak danych na temat instancji, 1982
3. proces:
Sąd Przysięgłych Departamentu Rhone, 1987

Do: urodzonego (prawdopodobnie) 19. maja 1928 roku w Prowincji Kompong Thom
Pozbawienie władzy/oskarżenie;
Czerwoni Kmerzy (Ta Mok), 1997
Proces/wyrok:
Trybunał Ludowy Czerwonych Kmerów, 1997

Do: urodzonej 7 lipca 1930 w Tuzli
Oskarżenie:
Międzynarodowy Sąd Karny do Spraw Byłej
Jugosławii (ICTY) 2000
Proces/wyrok:
Międzynarodowy Sąd Karny do Spraw Byłej
Jugosławii (ICTY) 2001

Do: urodzonego 17 listopada 1942 w Kompong Chen
1. oskarżenie i aresztowanie:
Kambodżański Sąd Wojskowy, kambodżańska
policja 1999
2. oskarżenie:
Extraordinary Chambers in
the Courts of Cambodia 2008
Proces/wyrok:
Extraordinary Chambers in
the Courts of Cambodia 2010

Do: urodzonego 17. listopada 1950, brak danych co do miejsca urodzenia
1. rozkaz aresztowania/oskarżenie:
Francja, brak danych na temat instancji i sądu 1985
1. proces/wyrok:
Sąd Związkowy w Buenos Aires 1987
(wskutek 1. oskarżenia)
2. proces:
Sąd Przysięgłych, Paryż 1990 (wskutek 1. oskarżenia)
2. rozkaz aresztowania/wyrok:
Międzynarodowy rozkaz aresztowania, Włochy Sąd Kasacyjny Rzym 2001
3. proces/ wyrok
Włochy, brak danych co do instancji i sądu 2007
3. rozkaz aresztowania:
Międzynarodowy nakaz aresztowania szwedzkiego sędziego Djuberg 2001
4. nakaz aresztowania i aresztowanie:
Argentyna, brak danych co do instancji 2003
4. proces i wyrok:
Argentyna, instancja nieznana 2003
5. rozkaz aresztowania /aresztowanie:
Argentyna, brak danych co do instancji lub sądu 2003
4. proces/ wyrok:
Argentyna, brak danych co do instancji 2009

Do: urodzonego 1955, miejsce urodzenia nieznane
Oskarżenie/aresztowanie:
International Criminal Tribunal for Rwanda;
ICTR 1995
Proces/wyrok:
International Criminal Tribunal for Rwanda;
ICTR 1998/2001

Do: urodzonego 1 października 1955 w Kozarac
Oskarżenie/aresztowanie:
Międzynarodowy Sąd Karny do Spraw Byłej
Jugosławii (ICTY) 1994
Proces/wyrok:
Międzynarodowy Sąd Karny do Spraw Byłej
Jugosławii (ICTY) 2002

Do: urodzonego 8 maja 1957, miejsce urodzenia nieznane
Oskarżenie/ aresztowanie:
U.S. Drug Enforcement Administration
1. proces
Corte Suprema de Justica Honduras 1997
2. oskarżenie:
Sądownictwo Haitańskie 1996
2. proces
Sąd Haitański 1. instancji 2000

Do: urodzonej 15 sierpnia 1958 w Gitarama
Oskarżenie:
Sądownictwo Belgii 1996
Proces:
Sąd Przysięgłych w Brukseli 2001

Do: urodzonego w 1968 w Pittsburgh
Oskarżenie:
Sądownictwo Militarne US 2005
Proces:
Sąd Militarny US w Fort Hood 2005
Bernd Fischer, Ludzie.

Do: urodzonej 4 stycznia 1978 w Lorton
Oskarżenie:
Sądownictwo Wojskowe US 2005
Proces:
Sąd Militarny w US w Fort Hood 2005

Do: urodzonej 8 listopada w Ashland
Oskarżenie:
Sądownictwo Wojskowe US 2004
Proces:
Sąd Wojskowy US in Fort Bragg 2005

Do: rok i miejsce urodzenia nieznane
1. proces:
Iracki Sąd Najwyższy (Iraqi High Tribunal)/
Dudschail – proces 2006
2. proces
Iracki Sąd Najwyższy (Iraqi High Tribunal) 2007

Do: rok i miejsce urodzenia nieznane
1. oskarżenie/nakaz aresztowania
Trzeci Sąd Karny w Santiago 1994
1. proces
Trzeci Sąd Karny w Santiago 1998
Dalsze procesy:
Chile, sądy i instancje nieznane, 1999 do dziś (listopad 2010)

* wymienione lata oznaczaja rok oskarżenia, aresztowania lub ogłoszenia wyroku

Wymiar kary *

5 wyroków śmierci
Jeden z wyroków nie mógł zostać wykonany z powodu odmowy wydania skazanego.
Kolejny został uchylony i zrealizowany jako kara pozbawienia wolności.

5 skazań na dożywotnie pozbawienie wolności
Jeden z wyroków nie mógł zostać wykonany z powodu odmowy wydania skazanego.
3 skazańców zmarło w więzieniu.

1 skazanie na dożywotnie roboty przymusowe
Ten wyrok nie mógł zostać wykonany z powodu odmowy wydania skazanego.

1 skazanie na karę 43 miliardów USD grzywny
Ten wyrok nie mógł zostać wykonany z powodu odmowy wydania skazanego.

20 skazań do ograniczonych kar pozbawienia wolności**
Najwyższy wymiar jednej kary – 30 lat
Najwyższy wymiar kary dla jednego oskarżonego – 77 lat
(z tego 7 lat w zawieszeniu)
Najniższa kara wyniosła 6 miesięcy
Uchylenie od kary więzienia
(RFN, Prawo uniknięcia kary z 1954 r)

Wszystkie kary pozbawienia wolności w sumie wynoszą 182,5 roku

* Okresy przebywania w niewoli nie zostały uwzględnione, wielokrotne skazania zostały osobno wyróżnione i niezsumowane.
** Procesy odwoławcze nie zostały wzięte pod uwagę, w jednym wypadku nastąpią dalsze procesy.

Zakresy odpowiedzialności sprawców

Decydenci z dziedziny polityki (np. przywódca reżimu, burmistrz), z dziedziny zarządzania (np. zastępca kierownika obozu, kierownik zakładu karnego), z dziedziny służb tajnych (np. szef, pułkownik), z dziedziny wojskowej (np. komandor podporucznik, zastępca szefa operacji, żandarm), z dziedziny policji (np. szef policji państwowej), z dziedziny służb karnych (np. szef więzienia), z dziedziny kościoła (np. przełożona zakonu), z dziedziny wykonywania wyroków (np. strażnik obozu koncentracyjnego).

Wykształcenie, ideologia, religia, narodowość, płeć i wiek sprawców

Z dostepnych informacji wynika, że przedstawione osoby posiadają szerokie spektrum wykształcenia. Udało się ustalic np. wrogość do kształcenia się (np. urodzony prawdopodobnie 19 maja 1928 w prowincji Kompong Thom), przynależność do elity edukacyjnej (np. urodzony 23 listopada 1897 w Hadze; urodzona 7 lipca 1930 r. w Tuzli) oraz opisany przez świadków procesu niedorozwój umysłowy sprawczyni (np. urodzona 8 Listopada 1982 w Ashland). Podobnie są zróżnicowane poglądy polityczne i religijne.
Reprezentowane są ideologie narodowosocjalistyczne (urodzony 23 listopada 1897 w Hadze, urodzony 11 grudnia 1911 w Engershausen, urodzona 10 stycznia 1912 w Münzkirchen, urodzony 25 października 1913 w Bad Godesberg), nacjonalistyczne (np. urodzona 7 lipca 1930 w Tuzli; urodzony 1 października 1955 w Kozarac), bolszewickie (np. urodzony 1908, miejsce urodzenia nieznane), maoistowskie (np. urodzony prawdopodobnie 19 maja 1928 w prowincji Kompong Thom, urodzony 17 listopada 1942 w Kompong Chen), demokratyczne (np. urodzony 1968 w Pittsburgh; urodzona 5 stycznia 1978 w Lorton, urodzona 8 listopada 1982 w Ashland). Udowodnione poglądy religijne są natury chrześcijańskiej (urodzony 17 listopada 1942 roku w Kompong Chen; urodzna sierpnia 1958 w Gitarama, urodzony 1968 w Pittsburgh) i buddystycznej (w czasie popełnienia czynu już niewierzący; np. urodzony prawdopodobnie 19 maja 1928 w Prowincji Kompong Thom). Opisany Irakijczyk jest najprawdopodobniej muzułmanem (rok i miejsce urodzenia nieznane). Ateistyczne lub inne spirytualne poglądy są niewykluczone.
Wybrani ludzie pochodzący z całego świata tworzą uspołecznione zestawienie multikulturalne. Pochodzą oni z następujących państw: z Argentyny (urodzony 17 listopada 1950, miejsce urodzenia nieznane), Chile (data i miejsce urodzenia nieznane), Niemiec (urodzony 23 listopada 1897 w Hadze; urodzony 11 grudnia 1911 w Engershausen; urodzony 25. października 1913 w Bad Godesberg), Haiti (urodzony 8 maja 1957, miejsce urodzenia nieznane), Iraku (miejsce i rok urodzenia nieznane), Kambodży (urodzony prawdopodobnie 19 maja 1928 w Prowincji Kompong Thom; urodzony 17 listopada 1942 w Kompong Chen), Austrii (urodzona 10 stycznia 1912 w Münzkirchen), Ruandy (urodzony 1955 miejsce urodzenia nieznane; urodzona 15 sierpnia 1958 w Gitarama), ze Związku Radzieckiego (Litwy) (urodzony 1908 miejsce urodzenia nieznane), USA (urodzony w Pittsburgh 1968; urodzona 5 stycznia 1978 roku w Lorton; urodzona 8 listopada 1982 roku w Ashland).
Wybór przedstawicieli innych narodowości jest uniemożliwiony ograniczeniami budżetowymi tej pracy. Poza tym trzeba uwzględnić, że prawdopodobnie tylko znikoma część czynów popełnionych na całym świecie jest udokumentowana i oficjalnie udostępniona. W momencie popełnienia przestępstw byli oni w wieku pomiedzy 21 a 69 rokiem życia. Bernd Fischer, Ludzie.

System gospodarczy i prężność gospodarki krajów przęstepców

Zobrazowani ludzie dokonywali swoich czynów w imieniu państw o najróżniejszych systemach gospodarczych. To spektrum zawiera państwa uprzemysłowione i mające strukturę rolniczą (np. urodzony 11 grudnia 1911 w Engershausen, urodzona 15 sierpnia 1958 w Gitarama), gospodarczo-rynkową, państwa oparte na odgórnym, planowym sterowaniu gospodarką, oraz oparte na zarządzaniu centralno-administracyjnym (urodzony w 1968 w Pittsburgh, urodzony 25 października 1913 in Bad Godesberg, urodzony w 1908, miejsce urodzenia nieznane), jak również kraje, które udzielają lub otrzymują pomoc dla państw rozwijajacych się (np. urodzona 5 stycznia 1978 w Lorton, urodzony w 1955, miejsce urodzenia nieznane).


Przetłumaczone przez: Danuta Skurak-Althaus

Przetłumaczone przez/Übersetzt von:
Danuta Skurak-Althaus, Hagen


O Bernd Fischer

Studiował on Komunikację Wizualną w Wyższej Szkole Projektowania Twórczego w Offenbach, oraz Rzeźbiarstwo w Państwowej Akademii Sztuk Pięknych – Städelschule we Frankfurcie nad Menem.
Otrzymał liczne zlecenia, między innymi zaprojektowania tablic pamiątkowych dla upamiętnienia ofiar reżimu nazistowskiego (od miasta Frankfurt nad Menem, Universystetu im. Justusa Liebiga, miasta Gießen, oraz szkół im. Braci Grimm i Georga Büchnera we Frankfurcie nad Menem).
W 1980 roku jego praca przestrzenna została wyróżniona nagrodą artystyczną im. Reinolda Kurtha banku Sparkasse miasta Frankfurt nad Menem. Przez 15 lat był docentem w szkole Städel dla dorosłych. Jego prace znajdują się w zbiorach licznych muzeów: np. Kunstsammlung Chemnitz, Landesmuseum Darmstadt, Museum für Aktuelle Kunst – Sammlung Hurrle, Museum Würth, jak też w Fundacji Kultury Piepenbrock, w Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych, Ministerstwie Zdrowia, w Ewangelickiej Akademii w Arnoldshain/Taunus i w wielu innych firmach oraz zbiorach prywatnych.
Dalsze informacje: www.fischerkuenstler.de
Od roku 1982 pracuje jako niezależny malarz i rzeźbiarz we Frankfurcie i Offenbach nad Menem.


Go back